Skötselråd

Det är vik­tigt att föl­ja tvät­trå­den för att dina pro­duk­ter ska hål­la sig fina länge. Läs där­för tvät­trådet nog­grant innan förs­ta tvät­ten.

Våra tre “top­pråd”

1. Frotte: vi rekomender­ar att du alltid tvät­tar ny frotte innan förs­ta använd­ning, för bät­tre absorba­tion. Använd aldrig sköljmedel. Givetvis får du en bät­tre hand­duk om du tork­tum­lar din frotte.

2. Ett tips för att ge dina pås­lakan en län­gre livstid så tvät­ta dem gär­na ut-och-in. och följ tvät­trådet, står det 60 grad­er, tvät­ta i 60 grad­er.

3. När du tvät­tar dukar, löpare, servet­ter mm kör pro­gram­met skontvätt och min­imera mäng­den tvätt. Det­ta för att und­vi­ka fula veck.