Offentlig miljö

För att alla ska trivas på arbetet så är miljön vik­tig. Vi erb­jud­er där­för en per­son­lig råd­givn­ing till vad som pas­sar just er. Mät­ning, söm­nad och upp­sät­tning av gar­diner, sol­sky­dd och insynssky­dd.
Dessa bilder är från Tan­dläkare Lars Isakssons mot­tagn­ing i Nässjö.
Måt­tbeställ­da rull­gar­diner från Kirsch Lux­aflex.


Här ser ni bilder från Thiomns cafe´i Nässjö, “stylin­gen” gjorde vi hösten 2012.

 

Hösten 2012 var vi på Sörän­gens Folkhögsko­la, där man ville göra om i mat­salen. Ett fan­tast­sikt vack­ert tyg som pas­sar pre­cis till inred­ning och stil hos dom.