Om oss

Tex­til­huset i Nässjö
Välkom­men till oss på Tex­til­huset i Nässjö. Vår butik är fylld med tex­til och inred­ning, ja allt du kan tänkas behö­va till ditt hem. Inspir­eras av ett hand­plockat sor­ti­ment från kän­da varumärken. Vi strä­var efter ett brett och välko­rdinerat sor­ti­ment. Från stil­rena klas­siker till star­ka karak­tär­er.
Vår kun­niga per­sonal hjälper dig gär­na att hit­ta rätt bland alla våra pro­duk­ter. Inred­nings­de­tal­jer som matchar såsom tex­tilier, allt för att ditt hem ska få en hel­het­skänsla.
Butiken star­tade 1951. Vi har en lång erfaren­het och är stol­ta över den ser­vice vi erb­juder våra kun­der.
Vi har en egen söm­nad­satelje med två söm­mer­skor som syr upp dina gar­diner, dukar eller kud­dar efter dina önskemål och mått.