Om oss

70 års erfarenhet!
Vi har gedi­gen erfaren­het av att ska­pa tex­til­lös­ningar och vack­er inred­ning till hem och företag.
Vi har en egen syateljé där vi syr enligt Dina önskemål. Vi lever för per­son­lig ser­vice och din kom­plet­ta inredning.
Vi strä­var efter ett brett och väl­sorter­at sor­ti­ment. Från stil­rena klas­siker till star­ka karaktärer.