Välkommen till Textilhuset i Nässjö

Senaste nytt från Insta­gram

Hygge bäddset i sva­nen­märkt bomull, flera färg­er 399kr/st

75 1

Full fart uppe i ateljén, vi syr med dub­bla söm­mer­skor för att hin­na med🙌🏻

#sömnad#gardiner#tyg

109 4

Vi anställer!
Vi sök­er dig som vill job­ba i en härlig miljö i en unik bran­sch.

Tex­til­huset är en des­ti­na­tions­bu­tik med kun­der från när och fjär­ran.
Vi erb­jud­er en tjänst som butikssäl­jare (butik­stider inkl lörda­gar 2 av 3) där ingen dag är den andra lik, där tem­pot är högt och humöret på topp!

Vi sök­er en per­son man eller kvin­na som har erfaren­het av föl­jande; butikssälj, söm­nad, stå på en stege och skru­va i en skruv, data­vana samt sociala medi­er. Men vi sök­er främst dig som sät­ter god stämn­ing och härlig ener­gi överst på lis­tan, som rör dig vant bland våra härli­ga kun­der i butiksmiljön samt bland våra lever­an­tör­er. Kän­ner du till bran­schen och våra varumärken sedan tidi­gare är det meriterande.

Mejla ditt CV och ett per­son­ligt brev till
hanna@textil-huset.se så fort som möjligt så hörs vi!

88 0

Idag öppet som van­ligt.
Imor­gon stängt!

84 1

Snart kräft­tider🦞

74 1

ÖPPETTIDER DENNA VECKA

Måndag-fredag 10–18
Lördag stängt

53 0

Så söta snut­te­filtar och nap­phål­lare🐭
Elodie Details

45 0

Nybäd­dat med pås­lakanset från HT, 499kr/st

56 0

Side­board i tre oli­ka stor­lekar från 1499kr.

68 0

Inred­ningstips!

Inred med myck­et tex­tili­er — lägg till en kud­de extra, välj pryd­nad­skud­dar i oli­ka utförande och plac­era plä­den till­sam­mans med kud­dar­na istäl­let för sep­a­rat i en annan del av vardagsrum­met. Och glöm inte gar­diner­na ‑de ger den ombonade känslan!

#fondaco#gardiner#gardin#inredningstips

69 0

Att äta ute på som­maren💙

#hemmahoshanna#lantliv#småland#sommar

104 1

För att du ska hit­ta något som pas­sar just dig så har vi över 3500 st oli­ka artik­lar att väl­ja på!

#heminredning#dukning#dukar#matservis#gardiner

101 0

Har semes­tern bör­jat? Vi har allt för pick­nick­en, grill­nin­gen och som­marstu­gan🧺🛏🌻🪡

132 2

Vår som­mar­job­bare Annie!

112 0

Den­na ljus­lyk­ta lyser upp din som­markväll! Liten 199kr stor 249kr.
Bild: Han­na, Butik Botanik

58 0